Trailer Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

  • Tập 2 Vietsub
  • Trần Tinh Húc , Lý Lan Địch , Trần Mục Trì , Hà Tuyên Lâm , Tần Thiên Vũ , Chu Lịch Kiệt , Đới Nhã Kỳ
  • Hành ĐộngTình CảmCổ Trang
  • Trung Quốc