Đang tải dữ liệu...
Đổi Sever:

Trăng Giấy

  • Tập 8 Vietsub
  • Kim Seo-hyung , Lee Si-woo , Yoo Sung Joo , Seo Young-hee , Lee Chun-hee , Gong Jeong-hwan , Park Jung-eon , Yoon Bo-ra , Byeon Seo-yoon
  • Chính kịch
  • Hàn Quốc